Skip to content
0:000:00
Loca­ti­on Name
Mo. 27. Mrz 2023
Spea­k­er Name

9:45 — 16:00 Saal , EG Ses­si­on Fr. 25. Nov 2022 Kurz­vor­trä­ge prä­kli­ni­sche For­schung und kli­ni­sche For­schung mit Dis­kus­sio­nen Spea­k­er Name Spea­k­er Name 9:45 — 16:00 Saal , EG Ses­si­on Kurz­vor­trä­ge prä­kli­ni­sche For­schung und kli­ni­sche For­schung mit Dis­kus­sio­nen Orga­ni­zer Name Spea­k­er Name

0:000:00
Loca­ti­on Name
Orga­ni­zer Name
Spea­k­er Name

9:45 — 16:00 Saal , EG Ses­si­on Fr. 25. Nov 2022 Kurz­vor­trä­ge prä­kli­ni­sche For­schung und kli­ni­sche For­schung mit Dis­kus­sio­nen Spea­k­er Name Spea­k­er Name 9:45 — 16:00 Saal , EG Ses­si­on Kurz­vor­trä­ge prä­kli­ni­sche For­schung und kli­ni­sche For­schung mit Dis­kus­sio­nen Orga­ni­zer Name Spea­k­er Name